çocukluk çağı karaciğer kanseri tedavisi (pdqто): Çocukluk çağı karaciğer kanseri için [] -treatment seçenekler

hepatoblastom

İnsidans ve Mortalit; 2014 yılında yeni vaka ve Amerika Birleşik Devletleri’nde vajinal (ve diğer kadın genital) ölümleri kanser Tahmini: [1; Yeni olgular: 3170; Ölümler: 880; vajina karsinomları kadın genital sisteminde ortaya çıkan kanserlerin% 1 hakkında oluşan nadir tümörlerdir [1,2.; Erken evre tümörler genellikle yerel modalite terapileri ile tedavi edilebilir, ancak metastatik hastalık için etkinliği kanıtlanmış hiçbir standart tedavi yoktur. kadınların büyük bir kısmı (% 30% 50) …

Evre III Hepatoblastomada tedavisi şunları içerebilir

Evre IV Hepatoblastomada tedavisi genellikle kemoterapi ve cerrahi içerir. Kombine kemoterapi gibi akciğer veya beyin gibi vücudun diğer bölgelerine yayıldı karaciğer ve kanser kanseri küçültmek için verilir. Kemoterapi sonrası görüntüleme testleri kanser ameliyatla alınabilir olup olmadığını kontrol etmek için yapılır. Tedavi aşağıdakilerden biri veya daha fazlasını içerebilir

Hepatosellüler kanser

aşamalarında tedavisi I ve II hepatosellüler karsinom şunları içerebilir