Dekonjestan ve analjezik kombinasyonlar oral

Bu İlaçları Kullanır

Sinüs ve burun tıkanıklığı (tıkalı burun) ve soğuk algınlığı, alerji ve saman nezlesi baş ağrısı gidermek için dekonjestan ve analjezik kombinasyonlar ağızdan alınır.

Fenilefrin ve psödoefedrin gibi dekonjestanlar, kan damarlarında daralma meydana getirir. Bu, burun tıkanıklığının temizlenmesine yol açar, ancak aynı zamanda yüksek tansiyonlu hastalarda kan basıncında bir artışa neden olabilir.

Asetaminofen, ibuprofen ve salisilatlar (örneğin, aspirin, salisilamid) gibi analjezikler, bu kombinasyon ilaçlarında baş ağrısı ve sinüs ağrısının hafifletilmesine yardımcı olmak için kullanılırlar.

Asetaminofen ve salisilatlar, her iki ilacın da büyük miktarda bir araya getirilmesi uzun süre böbrek hasarına veya böbrek kanserine veya idrar torbasına neden olabilir. Bununla birlikte, hem asetaminofen hem de bir salisilat içeren kısa süreli kombinasyon ilaçlarının önerilen miktarlarının alınmasının bu istenmeyen etkilere neden olduğu gösterilmemiştir.

Bu ilaçlar reçetesiz olarak mevcuttur. Bununla birlikte, doktorunuz tıbbi durumunuz için bu ilaçların dozu hakkında özel talimatlara sahip olabilir.

4 yaşından küçük bebeğe veya çocuğa tezgah üstü (OTC) öksürük ve soğuk ilaç vermeyin. Bu ilaçları çok küçük çocuklarda kullanmak ciddi ya da hayatı tehdit eden yan etkilere neden olabilir.

Bu grupta veya diğer ilaçlarda ilaçlara karşı herhangi bir alışılmadık veya alerjik reaksiyon geçirmiş iseniz doktorunuza bildirin. Gıdalar boyaları, koruyucuları veya hayvanlar gibi başka alerji türleriniz varsa ayrıca sağlık profesyonelinize de söyleyin. Reçetesiz ürünler için, etiketi veya paket bileşenlerini dikkatle okuyun.

Bu Tıbbı Kullanmadan Önce

Çok küçük çocuklar genellikle bu ilacın etkilerine karşı daha hassastırlar. Bu ilaçlardan herhangi birisini bir çocuğa vermeden önce, ambalaj etiketini çok dikkatli kontrol edin. Bu ilaçların bazıları çocuklar için çok güçlüdür. Belli bir ürünün bir çocuğa verilip verilmeyeceğinden emin değilseniz veya verilecek miktarla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, özellikle de içeriyorsa, sağlık uzmanınıza danışın.

4 yaşından küçük bebeğe veya çocuğa tezgah üstü (OTC) öksürük ve soğuk ilaç vermeyin. Bu ilaçları çok küçük çocuklarda kullanmak ciddi ya da hayatı tehdit eden yan etkilere neden olabilir.

Yaşlılar genellikle bu ilacın etkilerine karşı daha hassastırlar.

Etikette önerilen dozlarda ara sıra dekonjestan ve analjezik kombinasyonlarının kullanılması, fetusta veya yeni doğan bebekte sorun yaratma olasılığı yüksek değildir. Ancak, bu kombinasyonların ayrı bileşenleri için aşağıdaki bilgiler geçerlidir:

Hamilelik döneminde salisilatların düzenli olarak kullanılması, cenin ya da yeni doğan bebeğin kalp veya kan akışında istenmeyen etkilere neden olabilir. Gebeliğin son 2 haftasında salisilat kullanımı, doğumdan önce veya doğum sırasında fetusta veya yeni doğan bebekte kanama sorunlarına neden olabilir. Ayrıca, gebeliğin son 3 ayında salisilatların fazla kullanılması gebelik süresini artırabilir, doğum süresince doğum süresini uzatabilir ve diğer problemlere neden olabilir veya doğumdan önce, doğum sırasında veya doğum sonrasında ciddi kanamalara neden olabilir. Doktorunuz tarafından sipariş edilmediği sürece gebeliğin son 3 ayında aspirin kullanmayınız.

Emziriyorsanız, sorunların ortaya çıkma şansı kombinasyonun içeriklerine bağlıdır. Bu kombinasyonların ayrı ayrı bileşenleri için aşağıdaki geçerlidir

Bazı ilaçlar birlikte kullanılmamasına rağmen diğer durumlarda etkileşim olabileceği halde iki farklı ilaç birlikte kullanılabilir. Bu durumlarda doktorunuz dozu değiştirmek isteyebilir veya başka önlemler gerekebilir. Bu ilaçlardan herhangi birine sahip olduğunuzda, aşağıda listelenen ilaçlardan herhangi birini alıp almadığınızı sağlık profesyoneliniz tarafından bilhassa bilmek önemlidir. Aşağıdaki etkileşimler, potansiyel önemleri temel alınarak seçilmiştir ve her şey dahil değildir.

Bu sınıftaki ilaçları aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanmak önerilmez. Doktorunuz bu sınıfta bir ilaçla tedavi etmemeye veya aldığınız diğer ilaçların bazılarını değiştirmeye karar verebilir.

Bu sınıftaki ilaçları aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanmak genellikle tavsiye edilmez, ancak bazı durumlarda gerekebilir. Her iki ilaç birlikte verilirse, doktorunuz dozu değiştirebilir veya ilaçlardan birini veya her ikisini birden ne sıklıkta kullandığınızdan vazgeçebilirsiniz.

Bazı ilaçlar, yemek yeme ya da belirli yiyecek türlerini yemenin yakınında ya da çevresinde kullanılmamalı, çünkü etkileşimler ortaya çıkabilir. Bazı ilaçlarla alkol veya tütün kullanma da etkileşimlere neden olabilir. İlaçlarınızı gıda, alkol veya tütünden kullanma konusunda sağlık uzmanınızla görüşün.

Bu sınıftaki ilaçların aşağıdakilerden herhangi biriyle kullanılması genellikle tavsiye edilmez, ancak bazı durumlarda kaçınılmaz olabilir. Birlikte kullanılırsa, doktorunuz ilacı kullanacağınız dozu veya ilaç kullanım sıklığını değiştirebilir veya size yiyecek, alkol veya tütün kullanımı hakkında özel talimatlar verebilir.

Diğer tıbbi problemlerin varlığı, bu sınıftaki ilaçların kullanımını etkileyebilir. Özellikle başka tıbbi problemleriniz varsa doktorunuza bildirdiğinizden emin olun

Bu ilacı sadece yönlendirildiği şekilde alın. Doktorunuz tarafından aksi yönde yönlendirilmediği sürece daha fazla şey almayın ve etiket üzerinde tavsiye edilenden daha sık kullanmayın. Bunun yapılması, yan etkilerin görülme ihtimalini artırabilir

Aspirin veya salisilamid içeren ilaçlar için

İbuprofen içeren ilaçlar için

Bu sınıftaki doz ilaçları farklı hastalar için farklı olacaktır. Doktorunuzun emirlerini veya etiket üzerindeki talimatları izleyin. Aşağıdaki bilgiler sadece bu ilaçların ortalama dozlarını içerir. Dozunuz farklıysa, doktorunuz size bunu söylemediği sürece bunu değiştirmeyin.

Aldığınız ilacın miktarı ilacın gücüne bağlıdır. Ayrıca, her gün aldığınız dozların sayısı, dozlar arasında izin verilen süre ve ilacı aldığınız süreye ilacı kullandığınız tıbbi problem bağlıdır.

Bu kombinasyon ilaçlarının dozu, farklı ürünler için farklı olacaktır. Bu ilacı reçetesiz satın alıyorsanız, kutudaki talimatları izleyin. Piyasada çok çeşitli dekonjestan ve analjezik kombinasyon ürünleri bulunur. Bazı ürünler yalnızca yetişkinlerde kullanılırken bazıları çocuklarda kullanılabilir. Bununla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, sağlık uzmanınıza danışın.

Bu İlacın Doğru Kullanımı

Bu ilacın bir dozunu kaçırırsanız, mümkün olan en kısa sürede alınız. Bununla birlikte, bir sonraki dozunuz için hemen hemen vaktiniz varsa, kaçırılan dozu atlayın ve normal doz programınıza dönün. Doz dozlarını ikiye katlama.

Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.

İlacı, ısı, nem ve direkt ışıktan uzakta oda sıcaklığında kapalı bir kapta saklayın. Donmaya devam edin.

Eski ilaçları veya ilaçları artık kullanmaya devam etmeyin.

Belirtileriniz düzelmez veya kötüleşirse veya yüksek ateşiniz varsa doktorunuza danışın.

Bu ilaç bazı kişilerin gergin veya huzursuz olmasına veya uyku sorununa neden olabilir. Uyku sorununuz varsa, bu ilacın son dozunu yatmadan bir kaç saat önce her gün alın. Bu konuda herhangi bir sorunuz varsa doktorunuza danışın.

Herhangi bir ameliyat olmamış (diş ameliyatı dahil) veya acil tedavi yapmadan önce, bu ilacı aldığınızı tıp doktoruna veya diş hekiminize söyleyin.

Şu anda aldığınız tezgah üstü (OTC), reçetesiz ve reçeteli ilaçların etiketlerini kontrol edin. Bunlardan herhangi birinde bizmut subsalisilat (örn. Pepto Bismol) veya magnezyum salisilat (örn. Nuprin Backache Caplets) veya salisilik asit (bazı şampuanlar ve cilt ürünlerinde bulunur) gibi asetaminofen, aspirin, diğer salisilatlar ve sağlık bakımınıza danışın profesyonel. Bunlardan herhangi birini bu ilaçla birlikte kullanmak aşırı dozun yapılmasına neden olabilir.

Bu Tıbbı Kullanırken Önlemler

Bu ilacı alırken alkollü içki içmeyin. Aspirin veya ibuprofen kullanırken alkollü içki içerseniz mide problemleri daha olası olabilir. Ayrıca, asetaminofen kullanırken bol miktarda alkollü içki içerseniz karaciğer hasarının oluşması daha muhtemel olabilir.

Siz veya başkasının bu ilacı aşırı dozda almış olabileceğini düşünüyorsanız, hemen acil yardım alın. Bir salisilatın aşırı doz alınması bilinç kaybına veya ölüme neden olabilir. Aspirin doz aşımının ilk işareti kulaklarınızda çıngırdama ya da uğultuya dönüşebilir. Diğer belirtiler, konvülsiyonlar (nöbetler), işitme kaybı, karışıklık, şiddetli uyku hali veya yorgunluk, şiddetli heyecan veya sinirlilik ve alışılmadık derecede hızlı veya derin nefes alma sayılabilir. Aşırı dozda asetaminofen doz aşımı belirtileri, aşırı doz alınmasından 2-4 gün sonraya kadar görünmeyebilir, ancak aşırı doz alınmasından sonra 24 saat içinde veya daha kısa sürede karaciğer hasarını veya ölüme karşı koruyucu tedavi başlatılmalıdır

Aspirin içeren ilaç alan hastalar için

Salisilat içeren tıpta kullanılan diyabetik hastalar için

İbuprofen içeren ilaç alan hastalar için

Gerekli etkileri yanında bir ilaç istenmeyen bazı etkilere neden olabilir. Her ne kadar bu yan etkilerin hepsi oluşabilirse de, meydana gelirlerse tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyabilirler.

Gerekli etkileri yanında bir ilaç istenmeyen bazı etkilere neden olabilir. Bu ilaç tavsiye edildiği gibi alındığında ciddi yan etkiler nadiren ortaya çıkmasına rağmen, çok fazla ilaç alınması, eğer büyük dozlarda alınması veya uzun süre alınıp alınması daha muhtemel olabilir.

Aşağıdaki aşırı doz belirtileri ortaya çıkarsa hemen acil yardım alın

Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri meydana gelirse en kısa sürede doktorunuza danışın.

Genellikle tıbbi müdahaleye ihtiyaç duymayan bazı yan etkiler olabilir. Vücudunuz ilaca uyum sağladığı için tedavi sırasında bu yan etkiler kaybolabilir. Ayrıca, sağlık uzmanınız size bazı yan etkileri önleme veya azaltma yollarını söyleyebilir. Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri devam ederse veya rahatsız edici iseniz veya onlarla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, sağlık uzmanınıza danışın.

Yukarıda listelenen tüm bu yan etkilerin hepsi bu ilaçların her biri için rapor edilmemiştir, ancak bunların en az biri için rapor edilmiştir. Bu kombinasyon ilaçları arasında bazı benzerlikler vardır, bu nedenle yukarıdaki yan etkilerin çoğunun bu ilaçlardan herhangi birinde oluşabilir.

Listelenmeyen diğer yan etkiler bazı hastalarda da ortaya çıkabilir. Başka etkiler fark ederseniz, sağlık uzmanınıza danışın.