Diasetazon

Terapötik Sınıf: Asetaminofen Kombinasyonu

Diasetazon için kullanır

Farmakolojik Sınıf: İzomethepten

Bu ilaç sadece doktorunuzun reçetesiyle kullanılabilir.

Bir ilacı kullanmaya karar verirken, ilacın alınma riskleri, yapılacak olan iyiye karşı tartılmalıdır. Bu, sizin ve doktorunuzun yapacağı bir karardır. Bu ilaç için aşağıdakiler düşünülmelidir

Bu ilaca veya diğer ilaçlara karşı herhangi bir alışılmadık veya alerjik reaksiyon geçirmiş iseniz doktorunuza bildirin. Gıdalar, boyalar, koruyucular veya hayvanlar gibi alerjiniz varsa diğer sağlık uzmanlarına da söyleyin. Reçetesiz ürünler için, etiketi veya paket bileşenlerini dikkatle okuyun.

Bu tıp ile yapılan çalışmalar sadece erişkin hastalarda yapılmıştır ve çocuklarda kullanımı hakkında spesifik bir bilgi yoktur.

Yaşlı insanlarda birçok ilaç test edilmemiştir. Bu nedenle, genç yetişkinlerde yaptıklarıyla aynı şekilde çalıştıkları veya yaşlı insanlarda farklı yan etkilere veya sorunlara neden olup olmadıkları bilinmeyebilir. Yaşlılarda bu kombinasyon tıbbının diğer yaş gruplarında kullanımıyla karşılaştırılmasına ilişkin spesifik bir bilgi bulunmamaktadır.

Emzirirken bu ilacı kullanırken bebek riskini belirlemek için kadınlarda yeterli bir çalışma yoktur. Emzirirken bu ilacı almadan önce olası risklere karşı potansiyel faydaları tartın.

Diasetazon Kullanmadan Önce

Bazı ilaçlar birlikte kullanılmamasına rağmen diğer durumlarda etkileşim olabileceği halde iki farklı ilaç birlikte kullanılabilir. Bu durumlarda doktorunuz dozu değiştirmek isteyebilir veya başka önlemler gerekebilir. Bu ilacı aldığınızda, aşağıda listelenen ilaçlardan herhangi birini alıp almadığınızı uzmanınızın bildirebilmesi özellikle önemlidir. Aşağıdaki etkileşimler, potansiyel önemleri temel alınarak seçilmiştir ve her şey dahil değildir.

Bu ilacın aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanılması önerilmez. Doktorunuz size bu ilaçla tedavi etmemeye karar verir veya aldığınız diğer ilaçlardan bazılarını değiştirmeye karar verebilir.

Bu ilacı aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanmak genellikle tavsiye edilmez, ancak bazı durumlarda gerekebilir. Her iki ilaç birlikte verilirse, doktorunuz dozu değiştirebilir veya ilaçlardan birini veya her ikisini birden ne sıklıkta kullandığınızdan vazgeçebilirsiniz.

Bu ilacı aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanmak, bazı yan etkilerde artma riskine neden olabilir, ancak her iki ilacın kullanılması da sizin için en iyi tedavi olabilir. Her iki ilaç birlikte verilirse, doktorunuz dozu değiştirebilir veya ilaçlardan birini veya her ikisini birden ne sıklıkta kullandığınızdan vazgeçebilirsiniz.

Bazı ilaçlar, yemek yeme ya da belirli yiyecek türlerini yemenin yakınında ya da çevresinde kullanılmamalı, çünkü etkileşimler ortaya çıkabilir. Bazı ilaçlarla alkol veya tütün kullanma da etkileşimlere neden olabilir. Aşağıdaki etkileşimler, potansiyel önemleri temel alınarak seçilmiştir ve her şey dahil değildir.

Bu ilacı aşağıdakilerden herhangi biriyle kullanmak genellikle tavsiye edilmez, ancak bazı durumlarda kaçınılmaz olabilir. Birlikte kullanılırsa, doktorunuz bu dozu veya bu ilacı ne sıklıkla kullanacağınızı değiştirebilir veya size yiyecek, alkol veya tütün kullanımı hakkında özel talimatlar verebilir.

Bu ilacın aşağıdakilerden herhangi biriyle kullanılması, bazı yan etkilerde artma riskine neden olabilir, ancak bazı durumlarda kaçınılmaz olabilir. Birlikte kullanılırsa, doktorunuz bu dozu veya bu ilacı ne sıklıkla kullanacağınızı değiştirebilir veya size yiyecek, alkol veya tütün kullanımı hakkında özel talimatlar verebilir.

Diğer tıbbi problemlerin varlığı bu ilacın kullanımını etkileyebilir. Özellikle başka tıbbi problemleriniz varsa doktorunuza bildirdiğinizden emin olun

Bu bölüm, izomethepten, dikloralfenazon ve asetaminofen içeren bazı ürünlerin doğru kullanımı hakkında bilgi sağlar. Diasetazon için spesifik olmayabilir. Lütfen dikkatle okuyun.

Bu ilacı sadece doktorunuzun talimatına uyarak alın. Daha fazlasını almayın, yönlendirmekten daha sık kullanmayın ve üst üste birkaç günlüğüne her gün almayın. Alacağınız miktar baş ağrınızı gidermezse, doktorunuza danışın. Baş ağrısı ilacı çok sık kullanılırsa etkinliğini kaybedebilir hatta bir tür fiziksel bağımlılığa neden olabilir. Bu gerçekleşirse baş ağrısı gerçekten daha da kötüleşebilir. Ayrıca, çok fazla asetaminofen almak karaciğer hasarına neden olabilir.

Bu ilaç en iyi sonuç verir;

Baş ağrısı çeken kişilerin baş ağrılarını önlemeye yardımcı olması için farklı bir ilaç kullanmaları gerekebilir. Baş ağrısı oluşmaya devam etse bile doktorunuzun yönergelerini izlemeniz önemlidir. Baş ağrısı önleyici ilaçların çalışmaya başlaması birkaç hafta sürebilir. Başladıktan sonra bile baş ağrısı tamamen kaybolmayabilir. Bununla birlikte, baş ağrıları daha az ortaya çıkmalı ve daha önce olduğundan daha az şiddetli ve rahatlamanız daha kolay olmalıdır. Bu, ihtiyacınız olan baş ağrısı gidericilerinin miktarını azaltacaktır. Baş ağrısı birkaç hafta sonra herhangi bir gelişme farketmezseniz-tedavi önlemek, doktorunuza danışın.

Bu tıbbın dozu farklı hastalar için farklı olacaktır. Doktorunuzun emirlerini veya etiket üzerindeki talimatları izleyin. Aşağıdaki bilgiler sadece bu ilacın ortalama dozlarını içerir. Dozunuz farklıysa, doktorunuz size bunu söylemediği sürece bunu değiştirmeyin.

Aldığınız ilacın miktarı ilacın gücüne bağlıdır. Ayrıca, her gün aldığınız dozların sayısı, dozlar arasında izin verilen süre ve ilacı aldığınız süreye ilacı kullandığınız tıbbi problem bağlıdır.

Doktorunuza danışın

Şu anda aldığınız reçetesiz (tezgah üstü [OTC]) reçeteli ilaçların etiketlerini kontrol edin. Bu ilaçla birlikte asetaminofen içeren diğer ilaçları alarak doz aşımına neden olabilir. Bununla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, sağlık uzmanınıza danışın.

Bu ilaç bazı insanların normalden daha uykulu, baş dönmesi veya daha az uyanık olmasına neden olabilir. Bu ilaçlar CNS depresanları (sinir sistemini yavaşlatan, muhtemelen uyuşukluğa neden olan ilaçlar) kullanırsanız, bu etkiler özellikle ağır olabilir. CNS depresanlarına bazı örnekler saman nezlesi, diğer alerjiler veya soğuk algınlığı için ilaçlar, sakinleştiriciler, sakinleştiriciler veya uyku ilacı, reçeteli ağrı tıbbı veya uyuşturucu, barbitüratlar, nöbetler için ilaçlar, kas gevşetici maddeler, antiemetikler (mide bulantısını önleyen veya bulantıyı gidermek için kullanılan ilaçlardır) Veya kusma) ve anestezikler. Bir süre yatamıyorsanız, araba kullanmadan önce bu ilaca veya ilaç kombinasyonuna nasıl tepki verdiğinizi, makineyi kullandığınızı veya uykulu veya başın dönüyor veya değilseniz tehlikeli olabileceği başka şeyler yapmak için bildiğinizden emin olun. uyarı.

Bu ilacı alırken alkollü içki içmeyin. Bunu yapmak, özellikle düzenli olarak yüksek miktarda alkollü içki içiyorsanız, asetaminofen’in neden olduğu karaciğer hasarını artırabilir. Ayrıca, alkollü içki içmek baş ağrısını kötüleştirebilir veya yeni baş ağrılarına neden olabilir, çünkü genellikle sıklıkla baş ağrısı çeken insanlar alkol kullanmaktan kaçınmalıdır.

İzomethepten, dikloralfenazon ve asetaminofen’in uygun kullanımı

Gerekli etkileri yanında bir ilaç istenmeyen bazı etkilere neden olabilir. Her ne kadar bu yan etkilerin hepsi oluşabilirse de, meydana gelirlerse tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyabilirler.

Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri meydana gelirse en kısa sürede doktorunuza danışın.

Genellikle tıbbi müdahaleye ihtiyaç duymayan bazı yan etkiler olabilir. Vücudunuz ilaca uyum sağladığı için tedavi sırasında bu yan etkiler kaybolabilir. Ayrıca, sağlık uzmanınız size bazı yan etkileri önleme veya azaltma yollarını söyleyebilir. Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri devam ederse veya rahatsız edici iseniz veya onlarla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, sağlık uzmanınıza danışın.

Listelenmeyen diğer yan etkiler bazı hastalarda da ortaya çıkabilir. Başka etkiler fark ederseniz, sağlık uzmanınıza danışın.

Diasetazon Kullanırken Alınacak Önlemler

Kullanılabilirlik Rx Sadece reçete

Gebelik Kategorisi N Sınıflandırılmamış

CSA Programı 4 Kötüye kullanım için bazı potansiyel

WADA Sınıfı WADA Anti-Doping Sınıflandırması

Baş ağrısı naproksen, ibuprofen, Aleve, Fioricet, Advil, Motrin, Naprosin, asetaminofen / butalbital / kafein, Fiorinal, Midrin, 5-HTP, Codeine, Anaprox, Tylenol PM, Esgic, Sudafed PE Basınç + Ağrı, Bupap, Percogesik, Motrin IB, asetaminofen / butalbital / kafein / kodein, Anaproks-DS, Dologesik

 Veya benzer çıkarları olan diğer insanlarla bağlantı kurmak için Diacetazone destek grubuna katılın.

Diasetazon Yan Etkileri

Diasetazon (asetaminofen / dikloralfenazon / izomethepten mukat)