Diastat

Terapötik Sınıf: Antikonvülsan

Diastat için kullanır

Farmakolojik Sınıf: Benzodiazepin, Uzun Vücutlu

Diazepam bir benzodiazepindir. Benzodiazepinler sinir sistemini yavaşlatan ilaçlar olan merkezi sinir sistemi (CNS) depresanlar denilen ilaç grubuna aittir.

Bu ilaç sadece doktorunuzun reçetesiyle kullanılabilir.

Bir ilacı kullanmaya karar verirken, ilacın alınma riskleri, yapılacak olan iyiye karşı tartılmalıdır. Bu, sizin ve doktorunuzun yapacağı bir karardır. Bu ilaç için aşağıdakiler düşünülmelidir

Bu tıbbın dozu farklı hastalar için farklı olacaktır. Doktorunuzun emirlerini veya etiket üzerindeki talimatları izleyin. Aşağıdaki bilgiler sadece bu ilacın ortalama dozlarını içerir. Dozunuz farklıysa, doktorunuz size bunu söylemediği sürece bunu değiştirmeyin.

Aldığınız ilacın miktarı ilacın gücüne bağlıdır. Ayrıca, her gün aldığınız dozların sayısı, dozlar arasında izin verilen süre ve ilacı aldığınız süreye ilacı kullandığınız tıbbi problem bağlıdır.

2 yaşından küçük çocuklarda yaşın diazepam rektal jel ile olan ilişkisi üzerine uygun çalışmalar yapılmamıştır. Güvenlik ve etkinlik tespit edilmemiştir.

Diastat’ı Kullanmadan Önce

6 aydan küçük bebeklerde kullanım önerilmemektedir.

Bugüne kadar yapılmış uygun çalışmalar, yaşlılarda diazepam rektal jelin kullanımını sınırlayacak geriatrik spesifik problemler göstermedi. Bununla birlikte, diyarepam rektal jel alan hastalar için doz ayarlaması gerektirebilecek yaşlılarda şiddetli uykulu olma, hantallık veya kararsızlık ihtimali daha yüksektir.

Emzirmeyi emziren kadınlar üzerinde yapılan çalışmalar, bebeğin zararlı etkileri olduğunu göstermiştir. Bu ilacın alternatifi reçete edilmeli veya bu ilacı kullanırken emzirmeyi bırakmalısınız.

Bazı ilaçlar birlikte kullanılmamasına rağmen diğer durumlarda etkileşim olabileceği halde iki farklı ilaç birlikte kullanılabilir. Bu durumlarda doktorunuz dozu değiştirmek isteyebilir veya başka önlemler gerekebilir. Bu ilacı aldığınızda, aşağıda listelenen ilaçlardan herhangi birini alıp almadığınızı sağlık profesyonelinizce bilmek önemlidir. Aşağıdaki etkileşimler, potansiyel önemleri temel alınarak seçilmiştir ve her şey dahil değildir.

Bu ilacın aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanılması önerilmez. Doktorunuz size bu ilaçla tedavi etmemeye karar verir veya aldığınız diğer ilaçlardan bazılarını değiştirmeye karar verebilir.

Bu ilacı aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanmak genellikle tavsiye edilmez, ancak bazı durumlarda gerekebilir. Her iki ilaç birlikte verilirse, doktorunuz dozu değiştirebilir veya ilaçlardan birini veya her ikisini birden ne sıklıkta kullandığınızdan vazgeçebilirsiniz.

Bu ilacı aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanmak, bazı yan etkilerde artma riskine neden olabilir, ancak her iki ilacın kullanılması da sizin için en iyi tedavi olabilir. Her iki ilaç birlikte verilirse, doktorunuz dozu değiştirebilir veya ilaçlardan birini veya her ikisini birden ne sıklıkta kullandığınızdan vazgeçebilirsiniz.

Bazı ilaçlar, yemek yeme ya da belirli yiyecek türlerini yemenin yakınında ya da çevresinde kullanılmamalı, çünkü etkileşimler ortaya çıkabilir. Bazı ilaçlarla alkol veya tütün kullanma da etkileşimlere neden olabilir. Aşağıdaki etkileşimler, potansiyel önemleri temel alınarak seçilmiştir ve her şey dahil değildir.

Diğer tıbbi problemlerin varlığı bu ilacın kullanımını etkileyebilir. Özellikle başka tıbbi problemleriniz varsa doktorunuza bildirdiğinizden emin olun

Bu bölüm, diazepam içeren bir dizi ürünün doğru kullanımı hakkında bilgi sağlar. Diastat’a özgü olmayabilir. Lütfen dikkatle okuyun.

Bu ilacı sadece doktorunuzun talimatına uyarak uygulayın. Daha fazla uygulamayın, daha sık uygulanmayın ve doktorunuzdan emreden daha uzun süre uygulamayın. Rektal tıbbı asla ağıza almayın.

Bu ilaç günlük kullanım için değildir. İlacınızı kullandıktan sonra, tekrar kullanmadan önce en az 5 gün beklemek en iyisidir. Doktorunuz size söylemediği sürece bu ilacı ayda 5 defadan fazla kullanmayın.

Nöbet geçirirken bu ilacın verilmesi gerekecek. Bir aile üyesi veya başka bir bakıcı size ilaç vermeye başlar, çünkü muhtemelen bunu kendinize vereceksiniz.

Bu ilacı idare eden bakıcılar için

Bu ilaç önceden doldurulmuş bir plastik aplikatörle birlikte gelir. Yerleştirmeden önce önceden doldurulmuş aplikatörün kapağını çıkarın. Aplikatörü takmak daha kolay hale getirmek için ilaçla birlikte verilen yağlayıcı jel kullanın.

Bu tıbbın dozu farklı hastalar için farklı olacaktır. Doktorunuzun emirlerini veya etiket üzerindeki talimatları izleyin. Aşağıdaki bilgiler sadece bu ilacın ortalama dozlarını içerir. Dozunuz farklıysa, doktorunuz size bunu söylemediği sürece bunu değiştirmeyin.

Aldığınız ilacın miktarı ilacın gücüne bağlıdır. Ayrıca, her gün aldığınız dozların sayısı, dozlar arasında izin verilen süre ve ilacı aldığınız süreye ilacı kullandığınız tıbbi problem bağlıdır.

İlacı, ısı, nem ve direkt ışıktan uzakta oda sıcaklığında kapalı bir kapta saklayın. Donmaya devam edin.

Diazepam’ın Doğru Kullanımı

Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.

Eski ilaçları veya ilaçları artık kullanmaya devam etmeyin.

Sağlık uzmanınıza, kullanmadığınız herhangi bir ilacı nasıl elden geçirmeniz gerektiğini sorun.

İhtiyacınız olmayan ilaçları tuvalete atarak yok edin.

Doktorunuzun, bu ilacın düzgün çalışıp çalışmadığından emin olmak ve istenmeyen etkileri kontrol etmek için düzenli ziyaretlerinizdeki ilerlemenizi kontrol etmesi çok önemlidir.

Hamile iken bu ilacı kullanmanız doğmamış bebeğinize zarar verebilir. Hamilelikten kaçınmak için etkili bir doğum kontrol yöntemini kullanın. Bu ilacı kullanırken hamile kaldığınızı düşünüyorsanız, derhal doktorunuza bildirin.

Bu ilaç, alkol ve diğer MSS depresanlarının (sinir sistemini yavaşlatan, muhtemelen uyuşukluğa neden olan ilaçların) etkilerini arttıracaktır. CNS depresanlarına bazı örnekler saman nezlesi, diğer alerji veya soğuk algınlığı için ilaçlar, sakinleştiriciler, sakinleştiriciler veya uyku ilacı, reçeteli ağrı tıbbı veya uyuşturucu, barbitüratlar (nöbetler için kullanılır), kas gevşeticiler veya anestezikler (uyuşturucu ilaçlar), Bazı dental anestezikler dahil. Bu etki, bu ilacı almayı bıraktıktan sonraki birkaç gün sürebilir. Bu ilacı kullanırken yukarıdakilerden herhangi birini almadan önce doktorunuza danışın.

Bu ilaç, bazı insanlara, özellikle yaşlı insanlara uykulu, baş dönmesi, başın çarpması, hantal, kararsız olmamasına veya normalden daha az uyanık olmasına neden olabilir. Sürüşe başlamadan önce diazepam’a tepki verdiğinizi bildiğinizden emin olun, makineler kullanın veya uyanık değilseniz veya iyi düşünemiyorsanız tehlikeli olabilecek başka şeyler yapın.

Diastat Kullanırken Alınacak Önlemler

Gerekli etkileri yanında bir ilaç istenmeyen bazı etkilere neden olabilir. Her ne kadar bu yan etkilerin hepsi oluşabilirse de, meydana gelirlerse tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyabilirler.

Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri meydana gelirse derhal doktorunuza danışın.

Genellikle tıbbi müdahaleye ihtiyaç duymayan bazı yan etkiler olabilir. Vücudunuz ilaca uyum sağladığı için tedavi sırasında bu yan etkiler kaybolabilir. Ayrıca, sağlık uzmanınız size bazı yan etkileri önleme veya azaltma yollarını söyleyebilir. Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri devam ederse veya rahatsız edici iseniz veya onlarla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, sağlık uzmanınıza danışın.

Listelenmeyen diğer yan etkiler bazı hastalarda da ortaya çıkabilir. Başka etkiler fark ederseniz, sağlık uzmanınıza danışın.

Kullanılabilirlik Rx Sadece reçete

Diastat Yan Etkileri

Diastat (diazepam)

Gebelik Kategorisi D Olumlu risk belirtisi

CSA Programı 4 Kötüye kullanım için bazı potansiyel

Onay Tarihi Takvim FDA’da uyuşturucu tarihi

Kaygı Xanax, Lexapro, Cymbalta, alprazolam, atenolol, lorazepam

Kas Spazm siklobenzaprin, Soma, baklofen, Flexeril, diazepam, tizanidin

Alkol Toplama atenolol, diazepam, Valium, Tenormin, Librium, klordiazepoksit

Işık Sedasyon Prometazin, diazepam, Valium, Phenergan, Demerol, klorpromazin