Difenoksin ve atropin

Terapötik Sınıf: İshal

Difenoksin ve atropin için kullanır

Farmakolojik Sınıf: Atropin

Kimyasal Sınıf: Difenoksin

Difenoksin kimyasal olarak bazı uyuşturucularla ilişkili olduğu için, reçete edilen dozlardan daha büyük dozlar alındıysa, alışkanlığı oluşturabilir. Kötüye kullanımı önlemek için atropin (bir antikolinerjik) eklenmiştir. Kombinasyonun normalden daha yüksek dozları alınırsa, atropin, hoşnutsuz etkilere neden olur ve bu dozların tekrar alınması ihtimalini azaltır.

Difenoksin ve atropin kombinasyonu ilaçları çocuklarda kullanılmamalıdır. Diyare hastalarında diyare sırasında vücutta kaybedilen suyu ve önemli tuzları değiştirmek için karbonhidratlar (şekerler) ve elektrolitler (önemli tuzlar) çözeltileri verilmelidir.

Difenoksin ve atropin yalnızca doktorunuzun reçetesiyle edinilebilir.

Bir ilacı kullanmaya karar verirken, ilacın alınma riskleri, yapılacak olan iyiye karşı tartılmalıdır. Bu, sizin ve doktorunuzun yapacağı bir karardır. Difenoksin ve atropin için aşağıdakiler düşünülmelidir

Difenoksin, atropin veya diğer ilaçlara karşı herhangi bir alışılmadık veya alerjik reaksiyon geçirmişseniz doktorunuza bildirin. Gıdalar, boyalar, koruyucular veya hayvanlar gibi alerjiniz varsa diğer sağlık uzmanlarına da söyleyin. Reçetesiz ürünler için, etiketi veya paket bileşenlerini dikkatle okuyun.

Difenoksin ve atropin kullanmadan önce

Difenoksin ve atropin çocuklarda kullanılmamalıdır. Çocuklar, özellikle çok küçük çocuklar, difenoksin ve atropinin etkilerine karşı çok hassastırlar. Bu, tedavi sırasında yan etkilerin ortaya çıkma ihtimalini artırabilir. Ayrıca, diyare kaynaklı sıvı kaybı ciddi bir duruma neden olabilir. Bu nedenle, vücut tarafından kaybedilen sıvının yerini almak için yeterli miktarda sıvının verilmesi çok önemlidir. Bununla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, sağlık uzmanınıza danışın.

Genç yetişkinlerden difenoksin etkilerine karşı daha duyarlı olan yaşlı hastalarda nefes darlığı veya solunum güçlüğü olasılığı daha yüksek olabilir. Ayrıca, diyare kaynaklı sıvı kaybı ciddi bir duruma neden olabilir. Bu nedenle, yaşlılar difenoksin ve atropin almadan önce doktorlarıyla kontrole almalıdır. Vücut tarafından kaybedilen sıvının yerini almak için yeterli miktarda sıvının alınması da çok önemlidir. Bununla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, sağlık uzmanınıza danışın.

Emzirirken bu ilacı kullanırken bebek riskini belirlemek için kadınlarda yeterli bir çalışma yoktur. Emzirirken bu ilacı almadan önce olası risklere karşı potansiyel faydaları tartın.

Bazı ilaçlar birlikte kullanılmamasına rağmen diğer durumlarda etkileşim olabileceği halde iki farklı ilaç birlikte kullanılabilir. Bu durumlarda doktorunuz dozu değiştirmek isteyebilir veya başka önlemler gerekebilir. Difenoksin ve atropin kullanırken, aşağıda listelenen ilaçlardan herhangi birini alıp almadığınızı sağlık profesyonelinizce bilmek önemlidir. Aşağıdaki etkileşimler, potansiyel önemleri temel alınarak seçilmiştir ve her şey dahil değildir.

Difenoksin ve atropin aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle birlikte kullanılması önerilmez. Doktorunuz size bu ilaçla tedavi etmemeye karar verir veya aldığınız diğer ilaçlardan bazılarını değiştirmeye karar verebilir.

Difenoksin ve atropin aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanılması genellikle tavsiye edilmez, ancak bazı durumlarda gerekebilir. Her iki ilaç birlikte verilirse, doktorunuz dozu değiştirebilir veya ilaçlardan birini veya her ikisini birden ne sıklıkta kullandığınızdan vazgeçebilirsiniz.

Difenoksin ve atropin aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanılması, bazı yan etkilerde artış riskine neden olabilir, ancak her iki ilacın kullanılması sizin için en iyi tedavi olabilir. Her iki ilaç birlikte verilirse, doktorunuz dozu değiştirebilir veya ilaçlardan birini veya her ikisini birden ne sıklıkta kullandığınızdan vazgeçebilirsiniz.

Bazı ilaçlar, yemek yeme ya da belirli yiyecek türlerini yemenin yakınında ya da çevresinde kullanılmamalı, çünkü etkileşimler ortaya çıkabilir. Bazı ilaçlarla alkol veya tütün kullanma da etkileşimlere neden olabilir. İlaçlarınızı gıda, alkol veya tütünden kullanma konusunda sağlık uzmanınızla görüşün.

Diğer tıbbi problemlerin varlığı difenoksin ve atropinin kullanımını etkileyebilir. Özellikle başka tıbbi problemleriniz varsa doktorunuza bildirdiğinizden emin olun

Difenoksin ve atropin karnınızı rahatsız ettiyse, doktorunuz onu mideyle almanızı isteyebilir.

Difenoksin ve atropin sadece doktorunuzun talimatına uyarak alın. Daha fazla almayın, daha sık almayın ve doktorunuzun emrettiğinden daha uzun süre kullanmayın. Çok fazla şey alınırsa alışkanlık haline gelebilir.

Diyare tedavisinde diyet ve sıvıların önemi

Difenoksin ve atropin dozu, farklı hastalar için farklı olacaktır. Doktorunuzun emirlerini veya etiket üzerindeki talimatları izleyin. Aşağıdaki bilgiler yalnızca difenoksin ve atropinin ortalama dozlarını içerir. Dozunuz farklıysa, doktorunuz size bunu söylemediği sürece bunu değiştirmeyin.

Aldığınız ilacın miktarı ilacın gücüne bağlıdır. Ayrıca, her gün aldığınız dozların sayısı, dozlar arasında izin verilen süre ve ilacı aldığınız süreye ilacı kullandığınız tıbbi problem bağlıdır.

Difenoksin ve atropin dozunu kaçırırsanız, mümkün olan en kısa sürede alınız. Bununla birlikte, bir sonraki dozunuz için hemen hemen vaktiniz varsa, kaçırılan dozu atlayın ve normal doz programınıza dönün. Doz dozlarını ikiye katlama.

İlacı, ısı, nem ve direkt ışıktan uzakta oda sıcaklığında kapalı bir kapta saklayın. Donmaya devam edin.

Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.

Eski ilaçları veya ilaçları artık kullanmaya devam etmeyin.

Difenoksin ve atropinin doğru kullanılması

Düzenli olarak uzun süre difenoksin ve atropin kullanacaksanız, doktorunuz düzenli ziyaretlerde ilerlemenizi kontrol etmelidir.

Diyareiniz 2 gün sonra durmazsa veya bir ateş gelişirse doktorunuza danışın.

Difenoksin ve atropin, alkol ve diğer MSS depresanlarının (sinir sistemini yavaşlatan, muhtemelen uyuşukluğa neden olan ilaçların) etkilerini artıracaktır. CNS depresanlarına bazı örnekler arasında saman nezlesi, diğer alerji veya soğuk algınlığı, sakinleştiriciler, sakinleştiriciler veya uyku ilacı, reçeteli ağrı tıbbı veya uyuşturucu, barbitüratlar, nöbetler için ilaçlar, kas gevşetici maddeler veya bazı diş anestetiklerini de içeren anestetik maddeler bulunmaktadır. Difenoksin ve atropin kullanırken yukarıdakilerden herhangi birini almadan önce doktorunuza danışın.

Kendinizin veya evinizdeki bir başkasının aşırı dozda difenoksin ve atropin kullandığını düşünüyorsanız hemen acil yardım alın. Difenoksin ve atropinin aşırı doz alınması bilinç kaybına ve muhtemelen ölüme yol açabilir. Doz aşımı belirtileri şiddetli uykulu olma, hızlı kalp atışı, nefes darlığı veya sorunlu nefes alma ve olağandışı sıcaklık, kuruluk ve cildin yıkanması sayılabilir.

Her türlü ameliyatı (diş ameliyatı dahil) veya acil tedavi etmeden önce, difenoksin ve atropin kullandığınızdan tıp doktoruna veya diş hekiminize söyleyin.

Difenoksin ve atropin, bazı kişilerin baş dönmesi, uyuşukluk veya normalden daha az uyarı halini almasına neden olabilir. Yatmadan alınsa dahi, bazı insanlar uykulu veya daha az uyanık hissetmelerine neden olabilir. Sürmeden önce difenoksin ve atropinle nasıl tepki verdiğinizi, makineyi kullandığınızı veya başınız döndüğünüzde veya uyanık değilseniz tehlikeli olabileceği başka şeyleri yaptığınızdan emin olun.

Gerekli etkileri yanında bir ilaç istenmeyen bazı etkilere neden olabilir. Her ne kadar bu yan etkilerin hepsi oluşabilirse de, meydana gelirlerse tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyabilirler.

Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri meydana gelirse derhal doktorunuza danışın.

Difenoksin ve atropin Kullanırken Önlemler

Aşağıdaki aşırı doz belirtileri ortaya çıkarsa hemen acil yardım alın

Genellikle tıbbi müdahaleye ihtiyaç duymayan bazı yan etkiler olabilir. Vücudunuz ilaca uyum sağladığı için tedavi sırasında bu yan etkiler kaybolabilir. Ayrıca, sağlık uzmanınız size bazı yan etkileri önleme veya azaltma yollarını söyleyebilir. Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri devam ederse veya rahatsız edici iseniz veya onlarla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, sağlık uzmanınıza danışın.

Difenoksin ve atropinin kullanımını bıraktıktan sonra, dikkat edilmesi gereken bazı yan etkiler ortaya çıkabilir. Bu süre zarfında, aşağıdaki yan etkileri fark ederseniz derhal doktorunuza danışın.

Listelenmeyen diğer yan etkiler bazı hastalarda da ortaya çıkabilir. Başka etkiler fark ederseniz, sağlık uzmanınıza danışın.

Availability Durdurulan Durdurulan

Difenoksin ve atropin Yan Etkiler

Atropin / difenoksin

Gebelik Kategorisi C Risk göz ardı edilemez

CSA Programı 4 Kötüye kullanım için bazı potansiyel

Onay Tarihi Takvim FDA’da uyuşturucu tarihi

İshal, Kronik loperamid, Imodyum, Pepto-Bismol, bizmut subsalisilat, Imodyum A-D, Kaopektat, Anti-ishal

İshal loperamid, Lomotil, Imodyum, Florastor, Asidofilus, atropin / difenhoksilat, laktobasilus asidofilus, neomisin

İshal, Akut loperamid, Imodium, Imodium A-D, Anti-ishal, Imodium Multi-Symptom Relief, loperamid / simetikon, Imotil, Motofen

 Veya benzer ilgi alanlarına sahip diğer insanlarla bağlantı kurmak için atropin / difenoksin destek grubuna katılın.