Doksorubisin lipozomu intravenöz

DOXOrubicin hydrochloride (HCl) toplam kümülatif doz (antrasiklinler veya antrasendionlar dahil) 550 mg / m’ye yaklaştığından konjestif kalp yetmezliğine neden olabilen miyokard hasarına neden olabilir (2). Mediastinal radyoterapi veya eşzamanlı kardiyotoksik ajanlarla düşük kümülatif dozlarda kardiyak toksisite oluşabilir. Ciddi ve bazen hayatını tehdit eden veya ölümcül infüzyon reaksiyonları bildirilmiştir. Belirtiler şunları içerebilir: kızarıklık, nefes darlığı, yüz şişmesi, baş ağrısı, titreme, sırt ağrısı, göğüs veya boğazdaki sızdırmazlık veya hipotansiyon.

Doksorubisin lipozomu için kullanır

Terapötik Sınıf: Antineoplastik Ajan

Kimyasal Sınıf: Antrasiklin

Doksorubisin lipozomu, sonunda vücut tarafından tahrip olan kanser hücrelerinin büyümesine müdahale eder. Normal vücut hücrelerinin büyümesi doksorubisin lipozomundan da etkilenebileceğinden diğer istenmeyen yan etkiler de ortaya çıkabilir. Bunlardan bazıları ciddi olabilir ve doktorunuza bildirilmelidir.

Doksorubisin lipozomu yalnızca doktorunuzun direkt denetimi altında veya doğrudan gözetiminde verilir.

Bir ilaç, belli bir kullanım için pazarlama için onaylandıktan sonra, diğer tıbbi problemler için de yararlı olduğunu gösterebilir. Bu kullanımlar ürün etiketlemesine dahil edilmemesine rağmen, doksorubisin lipozom aşağıdaki tıbbi koşullara sahip bazı hastalarda kullanılır

Bir ilacı kullanmaya karar verirken, ilacın alınma riskleri, yapılacak olan iyiye karşı tartılmalıdır. Bu, sizin ve doktorunuzun yapacağı bir karardır. Doksorubisin lipozomu için aşağıdakiler düşünülmelidir

Dozorubisin lipozomu veya diğer ilaçlara karşı herhangi bir alışılmadık veya alerjik reaksiyon geçirmiş iseniz doktorunuza bildirin. Gıdalar, boyalar, koruyucular veya hayvanlar gibi alerjiniz varsa diğer sağlık uzmanlarına da söyleyin. Reçetesiz ürünler için, etiketi veya paket bileşenlerini dikkatle okuyun.

Doksorubisin lipozomu kullanmadan önce

Pediyatrik popülasyonda yaşın doksorubisin lipozom enjeksiyonunun etkileri ile ilişkisi üzerine uygun çalışmalar yapılmamıştır. Güvenlik ve etkinlik tespit edilmemiştir.

Bugüne kadar yapılan uygun çalışmalar, yaşlı hastalarda doksorubisin lipozom enjeksiyonunun yararlılığını sınırlayacak geriatrik spesifik problemler göstermedi.

Emzirirken bu ilacı kullanırken bebek riskini belirlemek için kadınlarda yeterli bir çalışma yoktur. Emzirirken bu ilacı almadan önce olası risklere karşı potansiyel faydaları tartın.

Bazı ilaçlar birlikte kullanılmamasına rağmen diğer durumlarda etkileşim olabileceği halde iki farklı ilaç birlikte kullanılabilir. Bu durumlarda doktorunuz dozu değiştirmek isteyebilir veya başka önlemler gerekebilir. Doksorubisin lipozomu aldığınızda, aşağıda listelenen ilaçlardan herhangi birini alıp almadığınızı sağlık bakımı uzmanınızın bilmeniz özellikle önemlidir. Aşağıdaki etkileşimler, potansiyel önemleri temel alınarak seçilmiştir ve her şey dahil değildir.

Doksorubisin lipozomunun aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanılması önerilmez. Doktorunuz size bu ilaçla tedavi etmemeye karar verir veya aldığınız diğer ilaçlardan bazılarını değiştirmeye karar verebilir.

Doksorubisin lipozomunu aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanmak genellikle tavsiye edilmez, ancak bazı durumlarda gerekebilir. Her iki ilaç birlikte verilirse, doktorunuz dozu değiştirebilir veya ilaçlardan birini veya her ikisini birden ne sıklıkta kullandığınızdan vazgeçebilirsiniz.

Doksorubisin lipozomu aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanmak, bazı yan etkilerde artma riskine neden olabilir, ancak her iki ilacın kullanılması da sizin için en iyi tedavidir. Her iki ilaç birlikte verilirse, doktorunuz dozu değiştirebilir veya ilaçlardan birini veya her ikisini birden ne sıklıkta kullandığınızdan vazgeçebilirsiniz.

Bazı ilaçlar, yemek yeme ya da belirli yiyecek türlerini yemenin yakınında ya da çevresinde kullanılmamalı, çünkü etkileşimler ortaya çıkabilir. Bazı ilaçlarla alkol veya tütün kullanma da etkileşimlere neden olabilir. Aşağıdaki etkileşimler, potansiyel önemleri temel alınarak seçilmiştir ve her şey dahil değildir.

Doksorubisin lipozomunun aşağıdakilerden herhangi biriyle kullanılması genellikle tavsiye edilmez, ancak bazı durumlarda kaçınılmaz olabilir. Birlikte kullanıldığında, doktorunuz dozu değiştirebilir veya doksorubisin lipozomu ne sıklıkta kullandığınıza veya yiyecek, alkol veya tütün kullanımı hakkında size özel talimatlar verebilir.

Diğer tıbbi problemlerin varlığı doksorubisin lipozomun kullanımını etkileyebilir. Özellikle başka tıbbi problemleriniz varsa doktorunuza bildirdiğinizden emin olun

Bir doktor veya başka bir eğitimli sağlık uzmanı hastanede veya kanser tedavi merkezinde doksorubisin lipozomu sağlayacaktır. Doksorubisin lipozomu damarınıza yerleştirilen bir iğne ile verilir.

Dozorubisin HCl enjeksiyonu için Doxil®’in yerini alamaz.

Toksorubisin lipozomu genellikle bulantı ve kusmaya neden olur. Doktorunuz bunu önlemek için size ilaç verebilir. İlaç aldıktan sonra bulantı ve kusmaya devam ederseniz doktorunuzla konuşun.

Düzgün çalışıp çalışmadığından emin olmak için doksorubisin lipozomu alırken doktorunuzun düzenli ziyaretlerde sizi kontrol etmesi çok önemlidir. İstenmeyen etkileri kontrol etmek için kan testleri gerekebilir.

Hamileyken doksorubisin lipozomu kullanmak doğmamış bebeğinize zarar verebilir. Doğal doxorubicin lipozomu alırken etkili bir tedavi şekli kullanın ve tedaviden 6 ay sonra hamile kalmaktan kaçınmak için etkili bir doğum kontrolü kullanın. Siz veya eşinizin hamile kaldığını düşünüyorsanız, derhal doktorunuza bildirin.

Çocuk sahibi olmayı planlıyorsanız doksorubisin lipozom kullanmadan önce doktorunuzla konuşun. Doksorubisin lipozomu kullanan bazı erkekler ve kadınlar infertil hale gelmişlerdir (çocuk sahibi olamıyor).

Göğüs ağrısı veya rahatsızlığı, hızlı veya düzensiz kalp atışları, ayakların şişmesi ve bacaklardan aşağı kalması veya rahatsız nefesiniz varsa hemen doktorunuza danışın. Bunlar ciddi bir kalp rahatsızlığı belirtileri olabilir.

Doksorubisin lipozom, hayatı tehdit eden ve acil tıbbi müdahale gerektiren bir infüzyon reaksiyonuna neden olabilir. Doksorubisin lipozomu alırken, göğüste sızdırmazlık, öksürük, baş dönmesi, hızlı bir kalp atış var, nefes darlığı, yutma sorunu, yüzünüzdeki veya elinizdeki şişme, ateş veya titreme veya baş dönmesi veya baygınlığınız varsa derhal doktorunuza bildirin.

Doksorubisin lipozomunun doğru kullanımı

Doksorubisin lipozomu el ayak sendromuna neden olabilir. Karıncalanma ya da yanma, kızarıklık, şişme, kabarma ya da elinizin avuç içi ya da ayak tabanlarının küçük yaraları var ise doktorunuzla hemen kontrol edin.

Doksorubisin lipozom, kanınızdaki beyaz kan hücrelerinin sayısını geçici olarak düşürebilir, bu da enfeksiyona yakalanma olasılığını artırır. Doğru kan pıhtılaşması için gerekli trombosit sayısını da düşürebilir. Bu gerçekleşirse, özellikle kan sayımınız düşük olduğunda enfeksiyon veya kanama riskini azaltmak için alabileceğiniz bazı önlemler vardır

Doksorubisin lipozomunu tam bir yıl almaya devam ederseniz, ağızda rahatsızlık, ağrı, yaralar veya ülserler varsa derhal doktorunuza bildirin. Bunlar oral kanser semptomları olabilir.

Dozorubisin lipozom aldıktan sonra enjeksiyon bölgesinde kızarıklık, ağrı veya şişlik fark ederseniz derhal doktorunuza bildirin. Eğer doxorubicin lipozomu yanlışlıkla enjekte edilen damardan dışarı sızarsa, cilde zarar verebilir ve yara izine neden olabilir.

Doksorubisin lipozomu, enjeksiyonu aldıktan sonra idrar renginin 1 veya 2 gün boyunca kırmızı veya turuncu olmasına neden olabilir. Bu normal.

Gerekli etkileri yanında bir ilaç istenmeyen bazı etkilere neden olabilir. Her ne kadar bu yan etkilerin hepsi oluşabilirse de, meydana gelirlerse tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyabilirler.

Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri meydana gelirse derhal doktorunuzla veya hemşirenizle görüşün.

Genellikle tıbbi müdahaleye ihtiyaç duymayan bazı yan etkiler olabilir. Vücudunuz ilaca uyum sağladığı için tedavi sırasında bu yan etkiler kaybolabilir. Ayrıca, sağlık uzmanınız size bazı yan etkileri önleme veya azaltma yollarını söyleyebilir. Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri devam ederse veya rahatsız edici iseniz veya onlarla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, sağlık uzmanınıza danışın.

Doksorubisin lipozomu kullanılırken alınacak önlemler

Listelenmeyen diğer yan etkiler bazı hastalarda da ortaya çıkabilir. Başka etkiler fark ederseniz, sağlık uzmanınıza danışın.

Kullanılabilirlik Rx Sadece reçete

Gebelik Kategorisi D Olumlu risk belirtisi

CSA Çizelgesi N Kontrollü bir ilaç değil

Yumurtalık Kanseri Avastin, Taxol, karboplatin, sisplatin, siklofosfamid, doksorubisin, Sitoksan, paklitaksel

Doksorubisin lipozom Yan Etkiler

Doksorubisin lipozomal

Kaposi sarkom Taxol, paklitaksel, Doxil, vinblastin, interferon alfa-2b, doksorubisin lipozomal, Intron A

Multiple Myeloma deksametazon, Decadron, siklofosfamid, Revlimid, doksorubisin, Sitoksan, vinkristin

 Veya benzer ilgi alanlarına sahip olan diğer insanlarla bağlantı kurmak için doksorubisin lipozomal destek grubuna katılın.