Enfuvirtid subkutanöz

Terapötik Sınıf: Antiretroviral Ajan

Enfuvirtide için kullanır

Farmakolojik Sınıf: HIV Füzyon İnhibitörü

Enfuvirtide HIV enfeksiyonunu veya AIDS’i tedavi edemez veya önleyemez, ancak HIV’in çoğalmasını önler ve bağışıklık sisteminin tahrip edilmesini yavaşlatır. Bu, genellikle AIDS veya HIV hastalığı ile ilgili sorunların gelişiminin gecikmesine yardımcı olabilir. Enfuvirtide, HIV’i diğer insanlara yaymaktan alıkoymaz. Enfuvirtit alan insanlar genellikle AIDS veya HIV hastalığı ile ilgili diğer sorunlara devam edebilir.

Enfuvirtid sadece doktorunuzun reçetesiyle birlikte verilir.

Bir ilacı kullanmaya karar verirken, ilacın alınma riskleri, yapılacak olan iyiye karşı tartılmalıdır. Bu, sizin ve doktorunuzun yapacağı bir karardır. Enfuvirtide için aşağıdakiler düşünülmelidir

Enfuvirtide veya başka ilaçlara karşı herhangi bir alışılmadık veya alerjik reaksiyon geçirmişseniz doktorunuza bildirin. Gıdalar, boyalar, koruyucular veya hayvanlar gibi alerjiniz varsa diğer sağlık uzmanlarına da söyleyin. Reçetesiz ürünler için, etiketi veya paket bileşenlerini dikkatle okuyun.

Enfuvirtid, 6-16 yaş arasındaki çocuklarda incelenmiştir ve erişkin hastalardan farklı efektlere neden olması beklenmemektedir.

Birçok ilaç yaşlı insanlarda özel olarak incelenmemiştir ve genç erişkinlerde yaptıkları gibi çalışıp çalışmadıkları bilinmeyebilir.

Enfuvirtide Kullanmadan Önce

Emzirirken bu ilacı kullanırken bebek riskini belirlemek için kadınlarda yeterli bir çalışma yoktur. Emzirirken bu ilacı almadan önce olası risklere karşı potansiyel faydaları tartın.

Bazı ilaçlar birlikte kullanılmamasına rağmen diğer durumlarda etkileşim olabileceği halde iki farklı ilaç birlikte kullanılabilir. Bu durumlarda doktorunuz dozu değiştirmek isteyebilir veya başka önlemler gerekebilir. Enfuvirtit kullanırken, aşağıda listelenen ilaçlardan herhangi birini alıp almadığınızı sağlık profesyonelinizin bilmeniz özellikle önemlidir. Aşağıdaki etkileşimler, potansiyel önemleri temel alınarak seçilmiştir ve her şey dahil değildir.

Enfuvirtidin aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanılması, bazı yan etkilerde artma riskine neden olabilir, ancak her iki ilacın kullanılması sizin için en iyi tedavi olabilir. Her iki ilaç birlikte verilirse, doktorunuz dozu değiştirebilir veya ilaçlardan birini veya her ikisini birden ne sıklıkta kullandığınızdan vazgeçebilirsiniz.

Bazı ilaçlar, yemek yeme ya da belirli yiyecek türlerini yemenin yakınında ya da çevresinde kullanılmamalı, çünkü etkileşimler ortaya çıkabilir. Bazı ilaçlarla alkol veya tütün kullanma da etkileşimlere neden olabilir. İlaçlarınızı gıda, alkol veya tütünden kullanma konusunda sağlık uzmanınızla görüşün.

Diğer tıbbi problemlerin varlığı enfuvirtidin kullanımını etkileyebilir. Özellikle başka tıbbi problemleriniz varsa doktorunuza bildirdiğinizden emin olun

Hastalar için bilgi ve enjeksiyon talimatlarını çok dikkatli okumanız çok önemlidir. Herhangi bir sorunuz varsa, sağlık uzmanınıza sorun.

Enfuvirtide bir sağlık uzmanı tarafından verilebilir. Bununla birlikte, enjeksiyondan verilen ilaçlar bazen evde kullanılır. Enfuvirtide’yi evde kullanacaksanız, sağlık uzmanınız size ilacın enjeksiyon için nasıl hazırlanacağını ve enjeksiyonların nasıl verileceğini öğretecektir. İlacın enjeksiyon için nasıl hazırlanacağını ve ilacın nasıl enjekte edileceğini tam olarak anladığınızdan emin olun. İğneleri ve şırıngaları tekrar kullanmayın.

Bu atışın verilebileceği vücut bölgeleri gösterilecek. Genellikle üst kol, üst bacak veya mide enjeksiyonu ile derinin altına verilir. Kendinize her vuruşta farklı bir vücut alanı kullanın. Vücut bölgelerini döndürdüğünüzden emin olmak için her atışa nereden gittiğinizi takip edin. Dirseğine, dizine, kasıkına, alt veya iç kalçanıza, göbeğinize (karın tırnağına) veya bir köstebek, yara izi, çürük, dövme veya yanık alana sahip herhangi bir cilde yakın bir yere atmayın.

Enfuvirtid, kullanmadan önce özel bir sıvı ile karıştırılması gereken bir toz olarak bulunur. Hazırlamak için ilacınızla birlikte gelen steril suyunu kullanın. Suyu ekledikten sonra ilaç sallamayın. Şişeyi hafifçe 10 saniye boyunca hafifçe vurun ve ardından köpürmeyi önlemek için elinize koyun. Toz ilacı kullanmadan önce suyun içinde tamamen çözünmesini bekleyin. Bu işlem 45 dakika kadar sürebilir. İlacı kullanmadan önce, solüsyonun berrak, renksiz ve kabarcıklar içermediğinden emin olun.

Kullanılmış iğneleri ve şırıngaları delinmeye karşı dirençli bir atılabilir kaba koyun veya onları sağlık bakım uzmanınızın talimatlarına uygun olarak atın.

Enfuvirtidin kombinasyon tedavisinin bir parçası olarak alınması önemlidir. Enfuvirtid de dahil olmak üzere doktorunuzun size sunduğu tüm ilaçları aldığınızdan emin olun.

Önce doktorunuza danışmadan enfuvirtide almayı bırakmayın.

Enfuvirtidin dozu, farklı hastalar için farklı olacaktır. Doktorunuzun emirlerini veya etiket üzerindeki talimatları izleyin. Aşağıdaki bilgiler yalnızca enfuvirtidin ortalama dozlarını içerir. Dozunuz farklıysa, doktorunuz size bunu söylemediği sürece bunu değiştirmeyin.

Aldığınız ilacın miktarı ilacın gücüne bağlıdır. Ayrıca, her gün aldığınız dozların sayısı, dozlar arasında izin verilen süre ve ilacı aldığınız süreye ilacı kullandığınız tıbbi problem bağlıdır.

Bir enfuvirtid dozu özlüyorsanız, mümkün olan en kısa sürede alınız. Bununla birlikte, bir sonraki dozunuz için hemen hemen vaktiniz varsa, kaçırılan dozu atlayın ve normal doz programınıza dönün. Doz dozlarını ikiye katlama.

İlacı, ısı, nem ve direkt ışıktan uzakta oda sıcaklığında kapalı bir kapta saklayın. Donmaya devam edin.

Sağlık uzmanınıza, kullanmadığınız herhangi bir ilacı nasıl elden geçirmeniz gerektiğini sorun.

Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.

Enfuvirtidin Uygun Kullanımı

Eski ilaçları veya ilaçları artık kullanmaya devam etmeyin.

Sulandırılmış çözeltiyi (suyla karıştırılmış) buzdolabında saklayın ve 24 saat içinde kullanın.

Doktorunuzun sizi düzenli ziyaretlerde kontrol etmesi çok önemlidir.

HIV veya AIDS’iniz varsa emzirmemelisiniz, çünkü bebeğinize anne sütü ile enfeksiyon verebilirsiniz.

Enfuvirtide cinsel ilişki sırasında eşinize HIV vermenizi önleyemez. Eşinizin HIV de olsa güvenli cinsel ilişkiyi anladığınızdan ve uyguladığınızdan emin olun. İğneleri kimseyle paylaşmayın.

Enfuvirtid, bazı hastalarda ciddi bir alerjik reaksiyona neden olabilir. Enfuvirtide almayı bırakın ve öksürük, nefes almada zorluk, ateş, deri döküntüleri veya olağan dışı yorgunluk veya zayıflık fark ederseniz derhal doktorunuza danışın.

Enfuvirtid, bazı hastalarda bakteriyel pnömoni olasılığını artırabilir. Enfuvirtide almayı bırakın ve ateş ile öksürük fark ederseniz derhal doktorunuza danışın, nefes almada zorlanma, hızlı nefes alma veya nefes darlığı.

Enfuvirtid vücudunuza enjekte edildiği yerde reaksiyona neden olabilir. Neredeyse herkes enfuvirtid ile enjeksiyon bölgesi reaksiyonları görür. Bu reaksiyonlar incinir ve kaşıntı olur ve genellikle hafif ila orta derecelidir, ancak zaman zaman şiddetli olabilirler. Bu reaksiyonlar genellikle tedavinin ilk haftasında gerçekleşir ve enfuvirtit kullanmaya devam ederseniz genellikle tekrar olur. Enjeksiyon bölgesi sızıntıyı nodüller halinde buluyor veya sitelerden yayılan veya çizgileri kızarıklığa neden oluyorsa veya yaşadığınız reaksiyondan endişeleniyorsanız hemen doktorunuzu arayın.

Enfuvirtid Kullanılırken Önlemler

Enfuvirtide enjekte etmek için Biojector® 2000 kullanmış bazı insanlar çekim sinir ağrısına ve büyük sinirlerin yakınlarına ya da eklemlerin çevresine enjekte edildiğinde kanama kararma yaşı 6 aydır ya da kanama, morarma ya da topaklar geçirmişti. Cihazı kullanmadan önce endişeleriniz varsa bunu doktorunuza sorun.

Enfuvirtide sizi baş döndürür. Sürüşten, makineyi kullanmaktan veya uyarı yapılmadığında tehlikeli olabilecek başka bir şey yapmaktan kaçının.

Gerekli etkileri yanında bir ilaç istenmeyen bazı etkilere neden olabilir. Her ne kadar bu yan etkilerin hepsi oluşabilirse de, meydana gelirlerse tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyabilirler.

Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri meydana gelirse derhal doktorunuza danışın.

Genellikle tıbbi müdahaleye ihtiyaç duymayan bazı yan etkiler olabilir. Vücudunuz ilaca uyum sağladığı için tedavi sırasında bu yan etkiler kaybolabilir. Ayrıca, sağlık uzmanınız size bazı yan etkileri önleme veya azaltma yollarını söyleyebilir. Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri devam ederse veya rahatsız edici iseniz veya onlarla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, sağlık uzmanınıza danışın.

Listelenmeyen diğer yan etkiler bazı hastalarda da ortaya çıkabilir. Başka etkiler fark ederseniz, sağlık uzmanınıza danışın.

Enfuvirtide Yan Etkiler

Enfuvirtid

Kullanılabilirlik Rx Sadece reçete

Gebelik Kategorisi B İnsanlarda kanıtlanmış bir risk yok

CSA Çizelgesi N Kontrollü bir ilaç değil

Onay Tarihi Takvim FDA’da uyuşturucu tarihi

HIV Enfeksiyonu Truvada, Atripla, Stribild, Viread, Norvir, Complera, Prezista, lamivudin, Isentress, abacavir, tenofovir, Kaletra, raltegravir, Epivir, ritonavir, Epzicom, Sustiva, efavirenz, Viramune, Reyataz, darunavir, atazanavir, emitrisitabin, nevirapin, Ziagen

 Ya da benzer çıkarları olan diğer insanlarla bağlantı kurmak için enfuvirtide destek grubuna katılın.