Kronik miyeloproliferatif hastalıklar tedavi (pdqто): [] -treatment seçenek genel bakış

Kronik miyeloproliferatif neoplazmlar olan hastalar için tedavi farklı türleri vardır.

Standart tedavi onbir türleri kullanılır

tetikte bekleyen

Tetikte bekleyen yakından belirti veya semptom ortaya çıkıncaya kadar herhangi bir tedavi vermek veya değiştirmek olmadan hastanın durumunu takip etmektedir.

kan alma

Flebotomi kan damarından alınan edildiği bir işlemdir. Kan numunesi bir CBC ve kan kimya testleri gibi alınabilir. Bazen flebotomi bir tedavi olarak kullanılır ve kan ilave alyuvarlar ‘ı gidermek üzere vücuttan alınır. Flebotomi bazı kronik miyeloproliferatif neoplasmalann tedavisinde bu şekilde kullanılır.

trombosit aferez

Trombosit aferez kandan trombositleri çıkarmak için özel bir makine kullanan bir tedavi yöntemidir. Kan hastadan alınan ve trombositler kaldırılır, bir kan hücresi ayırıcı içinden alınır. kan geri kalanı daha sonra hastanın kan dolaşımına geri döndürülür.

transfüzyon terapisi

Transfüzyon tedavisi (kan transfüzyonu) hastalık veya kanser tedavisi ile yok kan hücrelerini değiştirmek için kırmızı kan hücreleri, beyaz kan hücreleri, trombositler ya da verme yöntemidir.

Kemoterapi

Kemoterapi hücreleri öldürerek veya bölerek onları durdurarak kanser hücrelerinin büyümesini durdurmak için ilaç kullanan bir kanser tedavi yöntemidir. Kemoterapi ağızdan alınan veya damar veya kas içine enjekte edildiğinde, uyuşturucu kan dolaşımına ve vücut (sistemik kemoterapi) boyunca kanser hücrelerini ulaşabilirsiniz. kemoterapi karın gibi beyin omurilik sıvısı, bir organ veya vücut boşluğuna doğrudan yerleştirildiğinde, ilaçlar çoğunlukla bu alanlarda kanser hücrelerini (bölgesel kemoterapi) etkiler. kemoterapi verilir yolu kanseri tipi ve evresi tedavi edilen bağlıdır.