Siklobenzaprin

Terapötik Sınıf: İskelet Kası Relaxant, Merkezi Vekaleten

Siklobenzaprin için kullanır

Siklobenzaprin, doktorunuz tarafından belirlenen diğer koşullar için de kullanılabilir.

Siklobenzaprin sadece doktorunuzun reçetesiyle kullanılabilir.

Bir ilaç, belli bir kullanım için pazarlama için onaylandıktan sonra, diğer tıbbi problemler için de yararlı olduğunu gösterebilir. Bu kullanım ürün etiketlemesine dahil edilmemesine rağmen, siklobenzaprin fibromiyalji sendromu (fibrozit veya fibrozit sendromu olarak da adlandırılır) olan bazı hastalarda kullanılır.

Bir ilacı kullanmaya karar verirken, ilacın alınma riskleri, yapılacak olan iyiye karşı tartılmalıdır. Bu, sizin ve doktorunuzun yapacağı bir karardır. Siklobenzaprin için aşağıdakiler düşünülmelidir

Eğer siklobenzaprine ya da başka ilaçlara karşı herhangi bir alışılmadık veya alerjik reaksiyon geçirmişseniz doktorunuza bildirin. Gıdalar, boyalar, koruyucular veya hayvanlar gibi alerjiniz varsa diğer sağlık uzmanlarına da söyleyin. Reçetesiz ürünler için, etiketi veya paket bileşenlerini dikkatle okuyun.

Siklo-benzaprin ile ilgili çalışmalar sadece erişkin hastalarda yapılmıştır ve diğer yaş gruplarında kullanılan çocuklarda siklobenzaprinin kullanımını karşılaştıran özel bir bilgi yoktur.

Birçok ilaç, özellikle yaşlı insanlarda incelenmemiştir. Bu nedenle, genç yetişkinlerde yaptıklarıyla aynı şekilde çalıştıkları veya yaşlı insanlarda farklı yan etkilere veya sorunlara neden olup olmadıkları bilinmeyebilir. Yaşlılarda siklobenzaprin tabletlerinin diğer yaş gruplarında kullanımıyla karşılaştırma yapacak belirli bir bilgi yoktur.

Siklobenzaprin kullanmadan önce

Yaşlılarda, genç erişkinlere kıyasla daha yüksek kan düzeyi olasılığı nedeniyle, yaşlılarda siklobenzaprin uzun süreli salınımlı kapsüllerin kullanılması önerilmemektedir.

Emzirirken bu ilacı kullanırken bebek riskini belirlemek için kadınlarda yeterli bir çalışma yoktur. Emzirirken bu ilacı almadan önce olası risklere karşı potansiyel faydaları tartın.

Bazı ilaçlar birlikte kullanılmamasına rağmen diğer durumlarda etkileşim olabileceği halde iki farklı ilaç birlikte kullanılabilir. Bu durumlarda doktorunuz dozu değiştirmek isteyebilir veya başka önlemler gerekebilir. Siklo-benzaprin kullanırken, aşağıda listelenen ilaçlardan herhangi birini alıp almadığınızı sağlık profesyonelinizce bilmek önemlidir. Aşağıdaki etkileşimler, potansiyel önemleri temel alınarak seçilmiştir ve her şey dahil değildir.

Aşağıdaki ilaçlardan herhangi biri ile siklobenzaprinin kullanılması önerilmez. Doktorunuz size bu ilaçla tedavi etmemeye karar verir veya aldığınız diğer ilaçlardan bazılarını değiştirmeye karar verebilir.

Aşağıdaki ilaçlardan herhangi biri ile siklobenzaprinin kullanılması genellikle tavsiye edilmez, ancak bazı durumlarda gerekebilir. Her iki ilaç birlikte verilirse, doktorunuz dozu değiştirebilir veya ilaçlardan birini veya her ikisini birden ne sıklıkta kullandığınızdan vazgeçebilirsiniz.

Bazı ilaçlar, yemek yeme ya da belirli yiyecek türlerini yemenin yakınında ya da çevresinde kullanılmamalı, çünkü etkileşimler ortaya çıkabilir. Bazı ilaçlarla alkol veya tütün kullanma da etkileşimlere neden olabilir. Aşağıdaki etkileşimler, potansiyel önemleri temel alınarak seçilmiştir ve her şey dahil değildir.

Aşağıdakilerden herhangi biri ile siklobenzaprinin kullanılması genellikle tavsiye edilmez, ancak bazı durumlarda kaçınılmaz olabilir. Birlikte kullanıldığında, doktorunuz dozunu veya siklooksintrin kullanım sıklığını değiştirebilir veya size yiyecek, alkol veya tütün kullanımı hakkında özel talimatlar verebilir.

Diğer tıbbi problemlerin varlığı siklobenzaprin kullanımını etkileyebilir. Özellikle başka tıbbi problemleriniz varsa doktorunuza bildirdiğinizden emin olun

Siklobenzaprini sadece doktorunuzun talimatlarına uyarak alın. Daha fazlasını almayın ve doktorunuzun emrettiğinden daha sık almayın. Bunun yapılması ciddi yan etkilerin ortaya çıkma ihtimalini artırabilir.

Farklı hastalar için siklobenzaprin dozu farklı olacaktır. Doktorunuzun emirlerini veya etiket üzerindeki talimatları izleyin. Aşağıdaki bilgiler yalnızca siklobenzaprinin ortalama dozlarını içerir. Dozunuz farklıysa, doktorunuz size bunu söylemediği sürece bunu değiştirmeyin.

Aldığınız ilacın miktarı ilacın gücüne bağlıdır. Ayrıca, her gün aldığınız dozların sayısı, dozlar arasında izin verilen süre ve ilacı aldığınız süreye ilacı kullandığınız tıbbi problem bağlıdır.

Bir doz siklobenzapreni özlüyorsanız, mümkün olan en kısa sürede alınız. Bununla birlikte, bir sonraki dozunuz için hemen hemen vaktiniz varsa, kaçırılan dozu atlayın ve normal doz programınıza dönün. Doz dozlarını ikiye katlama.

İlacı, ısı, nem ve direkt ışıktan uzakta oda sıcaklığında kapalı bir kapta saklayın. Donmaya devam edin.

Sağlık uzmanınıza, kullanmadığınız herhangi bir ilacı nasıl elden geçirmeniz gerektiğini sorun.

Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.

Eski ilaçları veya ilaçları artık kullanmaya devam etmeyin.

Düzenli ziyaretlerde doktorunuzun ilerlemenizi kontrol etmesi çok önemlidir. Bu, doktorunuzun ilacın düzgün çalışıp çalışmadığını görmesine ve almaya devam edip etmeyeceğinize karar vermesine izin verir.

Siklobenzaprin, alkol ve diğer MSS depresanlarının (sinir sistemini yavaşlatan, muhtemelen uyuşukluğa neden olan ilaçların) etkilerini artıracaktır. CNS depresanlarına bazı örnekler arasında saman nezlesi, diğer alerji veya soğuk algınlığı, sakinleştiriciler, sakinleştiriciler veya uyku ilacı, reçeteli ağrı tıbbı veya uyuşturucu, barbitüratlar, nöbetler için ilaçlar, diğer kas gevşetici maddeler veya bazı dental anestezikleri de içeren anestetik maddeler . Siklobenzaprin kullanırken yukarıdakilerden herhangi birini almadan önce doktorunuza danışın.

Siklobenzaprinin uygun kullanımı

Son 14 gün içinde Eldepryl®, Marplan®, Nardil® veya Parnate® gibi bir MAO inhibitörü (MAOI) kullandıysanız, uzun süreli salımlı kapsülleri KULLANMAMALIDIR.

Siklobenzaprin bazı kişilerin bulanık görme ya da normalden daha uyuşuk, baş dönmesi ya da daha az uyanık olmasına neden olabilir. Sürüşe başlamadan önce siklobenzaprine’e nasıl tepki verdiğinizi veya makineyi kullandığınızı bildiğinizden emin olun veya başınız döndüğünüzde veya uyanık olmayan ve iyi görebildiğinizde tehlikeli olabilecek başka şeyler yapın.

Siklobenzaprin ağız kuruluğuna neden olabilir. Geçici rahatlama için, şekersiz şeker veya sakız kullanın, ağızda biraz buz eriyen veya bir tükürük ikame edici kullanın. Bununla birlikte, ağzınız 2 haftadan uzun süre kurumuş hissetmeye devam ederse, doktorunuzla veya diş hekiminizle görüşün. Ağzın kuruluğunun devam etmesi, diş çürüğü, diş eti hastalığı ve mantar enfeksiyonları gibi diş hastalıkları riskini artırabilir.

Durumunuz iki veya üç hafta içinde düzelmezse veya daha da kötüleşerse doktorunuza danışın.

Gerekli etkileri yanında bir ilaç istenmeyen bazı etkilere neden olabilir. Her ne kadar bu yan etkilerin hepsi oluşabilirse de, meydana gelirlerse tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyabilirler.

Aşağıdaki etkilerden herhangi biri meydana gelirse siklobenzaprin almayı bırakın ve hemen acil yardım alın

Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri meydana gelirse derhal doktorunuza danışın.

Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri meydana gelirse en kısa sürede doktorunuza danışın.

Siklobenzaprini kullanırken dikkat edilecek hususlar

Genellikle tıbbi müdahaleye ihtiyaç duymayan bazı yan etkiler olabilir. Vücudunuz ilaca uyum sağladığı için tedavi sırasında bu yan etkiler kaybolabilir. Ayrıca, sağlık uzmanınız size bazı yan etkileri önleme veya azaltma yollarını söyleyebilir. Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri devam ederse veya rahatsız edici iseniz veya onlarla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, sağlık uzmanınıza danışın.

Listelenmeyen diğer yan etkiler bazı hastalarda da ortaya çıkabilir. Başka etkiler fark ederseniz, sağlık uzmanınıza danışın.

Kullanılabilirlik Rx Sadece reçete

Gebelik Kategorisi B İnsanlarda kanıtlanmış bir risk yok

CSA Çizelgesi N Kontrollü bir ilaç değil

Siklobenzaprin Yan Etkiler

Siklobenzaprin

Onay Tarihi Takvim FDA’da uyuşturucu tarihi

Kas Spazmı Soma, baklofen, Flexeril, diazepam, tizanidin, Valium, metokarbamol, Robaxin, Zanaflex, karisoprodol, metaxalone, Skelaxin

Siyatik asetaminofen, Tilenol, naproksen, aspirin, ibuprofen, diklofenak, Flexeril, Voltaren, Parasetamol, Aleve, indometasin, Advil