Sistit komplikasyonları

Derhal ve düzgün bir şekilde tedavi edildiğinde, mesane enfeksiyonları nadiren komplikasyonlara neden olur. Ancak tedavi edilmeden bırakıldıklarında, daha ciddi bir şey haline gelebilirler. Komplikasyonlar şunları içerebilir:

Böbrek enfeksiyonu. Tedavi edilmemiş bir mesane enfeksiyonu piyelonefrit denilen böbrek enfeksiyonuna yol açabilir (pasta-ah-low-nuh-FRY-tis). Böbrek enfeksiyonları böbreklerinize kalıcı hasar verebilir.

Küçük çocuklar ve yaşlı yetişkinler, mesane enfeksiyonlarından böbrek hasarına bağlı en büyük risk altındadır, çünkü semptomları genellikle göz ardı edilir veya diğer durumlar için yanlış anlaşılır.

İdrarda kan var. Sistit ile, idrarda sadece mikroskopta (mikroskopik hematüri) görülebilen ve genellikle tedaviyle çözülen kan hücreleri olabilir. Tedaviden sonra kan hücreleri kalırsa, doktorunuz nedeni belirlemek için bir uzman tavsiye edebilir.

Görülebilen idrar kanında (brüt hematüri) tipik, bakteryel sistit ile seyrek görülür, ancak bu işaret kemoterapi veya radyasyona bağlı sistit ile daha sık görülür.