Tanı – kulak enfeksiyonu (orta kulak)

Pnömatik otoskop

Ek testler

Doktorunuz, genellikle belirttiğiniz belirtilere ve bir sınava dayalı olarak bir kulak enfeksiyonunu veya başka bir durumu teşhis edebilir. Doktor kulaklara, boğaz ağzına ve burun geçişine bakmak için muhtemelen bir ışıklı alet (otoskop) kullanacaktır. Ayrıca çocuğunuzu bir stetoskop ile solumasını dinleyecektir.

Pnömotik otoskop adı verilen bir araç, çoğu zaman, bir doktorun kulak enfeksiyonu tanısı koyması için ihtiyaç duyduğu tek araçtır. Bu alet doktorun kulak bölümüne bakmasını ve kulak zarının arkasında sıvının olup olmadığını değerlendirmesini sağlar. Pnömatik otoskop ile doktor havayı kulak zarına hafifçe püskürtür. Normalde, bu hava püskürtüsü kulak zarının hareket etmesine neden olur. Orta kulak sıvı ile doluysa, doktorunuz kulak zarının az hareket etmesini veya hiç hareket etmediğini gözlemleyecektir.

Doktor, bir teşhis konusundaki herhangi bir şüpheniz varsa, eğer durum önceki tedavilere cevap vermezse ya da başka kalıcı veya ciddi problemler varsa başka tanı testleri yapabilir.

Teşhisin anlamı nedir