Zil kelteri

Antidepresan, majör depresif bozukluğu olan çocuklar, ergenler ve genç yetişkinlerde intihar düşüncesi ve davranış riskini artırabilir. Kısa süreli araştırmalar, 24 yaş üstü yetişkinlerde antidepresanlar ile birlikte intihar riski açısından bir artış göstermedi ve 65 yaş üstü yetişkinlerde antidepresanlar ile bir azalma vardı. Her yaştan hastayı klinik kötüleşme ve intihar düşüncelerinin ve davranışlarının ortaya çıkması için yakından izlemek. Ailelere ve bakıcılara, hastayı yakından takip etmesini ve reçete yazıcısıyla iletişim kurmalarını önerin.

Cymbalta için kullanır

Terapötik Sınıf: Antidepresan

Farmakolojik Sınıf: Serotonin / Norepinefrin Geri Alım İnhibitörü

Duloksetin ayrıca kaslar ve kemiklerle ilişkili fibromiyaljiyi (kas ağrısı ve sertliği) ve kronik (uzun süren) ağrıyı tedavi etmek için kullanılır.

Duloksetin, seçici serotonin ve norepinefrin geri alım inhibitörleri (SSNRI’ler) olarak bilinen bir grup ilaça aittir. Bu ilaçların, beyindeki serotonin ve norepinefrin olarak adlandırılan kimyasalların aktivitesini artırarak çalıştığı düşünülmektedir.

Bu ilaç sadece doktorunuzun reçetesiyle kullanılabilir.

Bir ilacı kullanmaya karar verirken, ilacın alınma riskleri, yapılacak olan iyiye karşı tartılmalıdır. Bu, sizin ve doktorunuzun yapacağı bir karardır. Bu ilaç için aşağıdakiler düşünülmelidir

Bu ilaca veya diğer ilaçlara karşı herhangi bir alışılmadık veya alerjik reaksiyon geçirmiş iseniz doktorunuza bildirin. Gıdalar, boyalar, koruyucular veya hayvanlar gibi alerjiniz varsa diğer sağlık uzmanlarına da söyleyin. Reçetesiz ürünler için, etiketi veya paket bileşenlerini dikkatle okuyun.

Cymbalta’yı Kullanmadan Önce

Bugüne kadar yapılmış uygun çalışmalar çocuklarda duloksetinin çocuklarda 7 yaş ve üzeri çocuklarda anksiyete tedavisinde kullanılmalarını sınırlayacak pediatrik özel problemleri göstermedi. Bununla birlikte, 7 yaşından küçük çocuklarda güvenlik ve etkililik saptanmamıştır.

Duloksetinin pediyatrik popülasyondaki diğer endikasyonlar için yaş ile ilişkisi üzerine uygun çalışmalar yapılmamıştır. Diğer göstergeler için güvenlik ve etkinlik tespit edilmemiştir.

Bugüne kadar yapılan uygun çalışmalar, yaşlılarda duloksetinin yararlılığını sınırlayacak geriatrik spesifik problemler göstermedi. Bununla birlikte, yaşlı hastalar bu ilacın genç erişkinlere göre daha duyarlı olabilirler ve dumanlarda hastalara dikkat etmeleri gereken hiponatremi (kandaki düşük sodyum) daha yüksektir ve düşme riskini arttırırlar.

Emzirirken bu ilacı kullanırken bebek riskini belirlemek için kadınlarda yeterli bir çalışma yoktur. Emzirirken bu ilacı almadan önce olası risklere karşı potansiyel faydaları tartın.

Bazı ilaçlar birlikte kullanılmamasına rağmen diğer durumlarda etkileşim olabileceği halde iki farklı ilaç birlikte kullanılabilir. Bu durumlarda doktorunuz dozu değiştirmek isteyebilir veya başka önlemler gerekebilir. Bu ilacı aldığınızda, aşağıda listelenen ilaçlardan herhangi birini alıp almadığınızı uzmanınızın bildirebilmesi özellikle önemlidir. Aşağıdaki etkileşimler, potansiyel önemleri temel alınarak seçilmiştir ve her şey dahil değildir.

Bu ilacın aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanılması önerilmez. Doktorunuz size bu ilaçla tedavi etmemeye karar verir veya aldığınız diğer ilaçlardan bazılarını değiştirmeye karar verebilir.

Bu ilacı aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanmak genellikle tavsiye edilmez, ancak bazı durumlarda gerekebilir. Her iki ilaç birlikte verilirse, doktorunuz dozu değiştirebilir veya ilaçlardan birini veya her ikisini birden ne sıklıkta kullandığınızdan vazgeçebilirsiniz.

Bu ilacı aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanmak, bazı yan etkilerde artma riskine neden olabilir, ancak her iki ilacın kullanılması da sizin için en iyi tedavi olabilir. Her iki ilaç birlikte verilirse, doktorunuz dozu değiştirebilir veya ilaçlardan birini veya her ikisini birden ne sıklıkta kullandığınızdan vazgeçebilirsiniz.

Bazı ilaçlar, yemek yeme ya da belirli yiyecek türlerini yemenin yakınında ya da çevresinde kullanılmamalı, çünkü etkileşimler ortaya çıkabilir. Bazı ilaçlarla alkol veya tütün kullanma da etkileşimlere neden olabilir. Aşağıdaki etkileşimler, potansiyel önemleri temel alınarak seçilmiştir ve her şey dahil değildir.

Bu ilacı aşağıdakilerden herhangi biriyle kullanmak genellikle tavsiye edilmez, ancak bazı durumlarda kaçınılmaz olabilir. Birlikte kullanılırsa, doktorunuz bu dozu veya bu ilacı ne sıklıkla kullanacağınızı değiştirebilir veya size yiyecek, alkol veya tütün kullanımı hakkında özel talimatlar verebilir.

Diğer tıbbi problemlerin varlığı bu ilacın kullanımını etkileyebilir. Özellikle başka tıbbi problemleriniz varsa doktorunuza bildirdiğinizden emin olun

Bu bölüm, duloksetin içeren bazı ürünlerin doğru kullanımı hakkında bilgi sağlar. Cymbalta’ya özgü olmayabilir. Lütfen dikkatle okuyun.

Bu ilacı, yalnızca durumunuza olabildiğince yararlanabilmek için doktorunuzun talimatına uyarak uygulayın. Daha fazla almayın, daha sık almayın ve doktorunuzun emrettiğinden daha uzun süre kullanmayın.

Bu ilaç bir İlaç Rehberiyle birlikte gelir. Talimatları dikkatli bir şekilde okuyun ve izleyin. Herhangi bir sorunuz varsa doktorunuza sorun.

Geciktirici salım kapsülünü yiyecek olsun veya olmasın bütünüyle yutun. Çiğnemeyin, ezmeyin veya kapsülü kırmayın. Kapsülü açmayın ve içeriği yiyecek veya sıvıları serpiştirmeyin.

Daha iyi hissetmeye başlamadan önce bu ilacı birkaç hafta kullanmanız gerekecek. İyileşmiyorsanız bile ilaçları kullanmaya devam edin ve herhangi bir sorunuz varsa doktorunuzla konuşun.

Bu tıbbın dozu farklı hastalar için farklı olacaktır. Doktorunuzun emirlerini veya etiket üzerindeki talimatları izleyin. Aşağıdaki bilgiler sadece bu ilacın ortalama dozlarını içerir. Dozunuz farklıysa, doktorunuz size bunu söylemediği sürece bunu değiştirmeyin.

Aldığınız ilacın miktarı ilacın gücüne bağlıdır. Ayrıca, her gün aldığınız dozların sayısı, dozlar arasında izin verilen süre ve ilacı aldığınız süreye ilacı kullandığınız tıbbi problem bağlıdır.

Duloksetinin Uygun Kullanımı

Bu ilacın bir dozunu kaçırırsanız, mümkün olan en kısa sürede alınız. Bununla birlikte, bir sonraki dozunuz için hemen hemen vaktiniz varsa, kaçırılan dozu atlayın ve normal doz programınıza dönün. Doz dozlarını ikiye katlama.

İlacı, ısı, nem ve direkt ışıktan uzakta oda sıcaklığında kapalı bir kapta saklayın. Donmaya devam edin.

Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.

Eski ilaçları veya ilaçları artık kullanmaya devam etmeyin.

Sağlık uzmanınıza, kullanmadığınız herhangi bir ilacı nasıl elden geçirmeniz gerektiğini sorun.

Dozunuzdaki değişiklikler için izin vermek ve istenmeyen etkileri önlemek için doktorunuzun düzenli ziyaretlerdeki ilerlemenizi kontrol etmesi önemlidir.

Bir monoamin oksidaz (MAO) inhibitörü (örneğin, izokarboksazid [Marplan®], linezolid [Zyvox®], metilen mavisi enjeksiyonu, fenelzin [Nardil®], selegilin [Eldepryl®] veya tranilsipromin [Parnat ®]) son 2 hafta içinde. Duloksetini durdurduktan sonraki 5 gün içinde bir MAO inhibitörü almaya başlamayın. Bunu yaparsanız, karışıklık, ajitasyon, huzursuzluk, karın veya bağırsak belirtileri, ani yüksek vücut ısısı, aşırı yüksek tansiyon veya şiddetli konvülsiyon geliştirebilirsiniz.

Duloxetine, bazı gençler ve genç erişkinlerin sinirlenmesini veya diğer anormal davranışları gösterebilir. Ayrıca, bazı kişilerin intihar düşüncesi ve eğilimleri göstermesine veya daha depresif hale gelmesine neden olabilir. Bazı insanlar uyku sorununa, rahatsızlıktan kolayca rahatsızlanabilir, enerjide büyük bir artışa ya da pervasızca hareket etmeye başlayabilir. Siz veya bakıcıınız bu istenmeyen etkileri fark ederse hemen doktorunuza bildirin. Sizin veya ailenizdeki herhangi birinin bipolar bozukluğu (manik depresif) olup olmadığını veya intihar etmeyi denediğini doktorunuza bildirin.

Cymbalta Kullanılırken Önlemler

Bu ilaç ciddi karaciğer sorunlarına neden olabilir. Karanlık idrar, genel yorgunluk ve zayıflık, açık renkli dışkı, mide bulantısı ve kusma, sağ üst mide ağrısı veya sarı gözler ve cilt gibi belirtiler görürseniz hemen doktorunuzla iletişime geçin.

Doktorunuzun kullandığınız diğer tüm ilaçları bildiğinden emin olun. Duloksetin, buspiron (Buspar®), fentanil (Abstral®, Duragesic®), lityum (Eskalith®, Lithobid®) ve triptofan gibi belirli ilaçlarla alındığında serotonin sendromu veya nöroleptik malign sendrom (NMS) benzeri ciddi reaksiyonlara neden olabilir , St. John’s wort veya bazı ağrı kesiciler (örneğin, tramadol [Ultram®], sumatriptan [Imitrex®], zolmitriptan [Zomig®] veya rizatriptan [Maxalt®]). Başka ilaç almadan önce doktorunuza danışın.

Bu ilaç, kanama sorunları için riskinizi artırabilir. Aspirin, NSAID ağrı kesici ilaçlar (örn. Ibuprofen, naproksen, Advil®, Aleve®, Celebrex® veya Motrin®) veya varfarin (Coumadin®) gibi kanı incelten diğer ilaçları da aldığınızı doktorunuzun bildiğinizden emin olun. .

Ciltteki ciddi reaksiyonlar bu tıbbın tedavisinde ortaya çıkabilir. Bu ilacı kullanırken deride kabarcıklanma, soyma veya gevşeme, kırmızı deri lezyonları, şiddetli sivilce veya deri döküntüleri, deride yaralar veya ülserler veya ateş veya titreme varsa hemen doktorunuza danışın.

Birden önce doktorunuza danışmadan bu ilacı almayı kesmeyin. Duloksetin almayı bırakmanız talimatı aldıysanız, dozu yavaş yavaş azaltmak için doktorunuza sorun. Bu, baş dönmesi, mide bulantısı, baş ağrısı, kusma, terleme artışı, sinirlilik, kabuslar veya karıncalanma veya karıncalanma hissi gibi çekilme belirtileri alma şansınızı azaltacaktır.

Bu ilaç kan şekeri düzeylerini etkileyebilir. Diyabetikseniz ve kanınızın veya idrar şekeri testlerinin sonuçlarında bir değişiklik fark ederseniz, doktorunuza danışın.

Duloxetine bazı kişilerin baş dönmesine veya görüş bulanıklığına neden olabilir. Sürüşe başlamadan önce bu ilaca nasıl tepki verdiğiniz, makineler kullandığınızı veya dikkatli görmüyorsanız veya göremediğiniz takdirde tehlikeli olabilecek başka şeyler yapdığınızdan emin olun. Aynı zamanda başınızı kıpkırık hissedebilir veya yatarken veya otururken aniden yükselirken düşebilir veya bayılırsınız, bu yüzden yavaş kalkın. Bu semptomlar sizi rahatsız ediyorsa ya da günlük aktivitelerinizden vazgeçiyorsa, derhal doktorunuza bildirin.

Cymbalta Yan Etkileri

Cymbalta (duloksetin)

Bu tıbba başlamadan önce ve kullanırken tansiyonunuzu ölçmeniz gerekecektir. Önerilen kan basıncınızda herhangi bir değişiklik fark ederseniz, derhal doktorunuzu arayın. Bununla ilgili sorularınız varsa doktorunuzla konuşun.

Bu ilaçla hiponatremi (düşük sodyumda kanda görülebilir) ortaya çıkabilir. Karışıklık, konsantrasyon zorluğu, baş ağrısı, hafıza sorunları, zayıflık ve dengesizlik varsa hemen doktorunuza danışın.

Gerekli etkileri yanında bir ilaç istenmeyen bazı etkilere neden olabilir. Her ne kadar bu yan etkilerin hepsi oluşabilirse de, meydana gelirlerse tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyabilirler.

Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri meydana gelirse derhal doktorunuza danışın.

Aşağıdaki aşırı doz belirtileri ortaya çıkarsa hemen acil yardım alın

Genellikle tıbbi müdahaleye ihtiyaç duymayan bazı yan etkiler olabilir. Vücudunuz ilaca uyum sağladığı için tedavi sırasında bu yan etkiler kaybolabilir. Ayrıca, sağlık uzmanınız size bazı yan etkileri önleme veya azaltma yollarını söyleyebilir. Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri devam ederse veya rahatsız edici iseniz veya onlarla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, sağlık uzmanınıza danışın.

Listelenmeyen diğer yan etkiler bazı hastalarda da ortaya çıkabilir. Başka etkiler fark ederseniz, sağlık uzmanınıza danışın.

Kullanılabilirlik Rx Sadece reçete

Gebelik Kategorisi C Risk göz ardı edilemez

CSA Çizelgesi N Kontrollü bir ilaç değil

Onay Tarihi Takvim FDA’da uyuşturucu tarihi

Fibromiyalji prednizon, amitriptilin, Lyrica, duloksetin, Elavil, pregabalin

Kronik Ağrı tramadol, oksikodon, Percocet, duloksetin, fentanil, morfin

Sırt ağrısı tramadol, naproksen, aspirin, ibuprofen, diklofenak, Norco

Kaygı Xanax, Lexapro, alprazolam, atenolol, lorazepam, hidroksizin